Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Dijagnostika

Osnovna metoda je provera pulsa, na osnovu čega se može se utrvditi da li je u organizmu poremećen protok vitalne, životne Qi (či) enrgije. Ukoliko je puls smanjen, isprekidan ili pojačan, lekar na osnovu toga može zaključiti da li je narušena ravnoteža u fukcionisanju organizma, odnosno da li ima nepravilnosti u radu jednog ili više organa. U tradicionalnoj kineskoj medicini prate se i drugi pokazatelji opšteg zdravlja, kao što su stanje kože, vida ili izgled jezika, koji je ogledalo stanja stomaka.

Lekar ima induvidualni pristup pacijentu. Tek nakon temeljnog pregleda predlaže se metoda ili kombinacija metoda koje mogu da pomognu pacijentu da ozdravi.  Ukoliko je pacijent već bio na nekoj terapiji zvanične medicine, lekar mora da ima uvid i u te nalaze. 

Jezik otkriva kakvo nam je zdravlje

Kako kineska medicina koristi procenu jezika za interpretaciju zdravlja? Prema drevnim tradicijama medicine, jezik daje jedne od najvažnijih dijagnostičkih pokazatelja. Ono što ga čini tako moćnim dijagnostičkim ”sredstvom” jeste činjenica da sadrži vodu, elektrolite, sluz i enzime te da je veoma osetljiv organ čiji se izgled menja uporedo sa određenim fizičkim promenama u organizmu.

U kineskoj medicini, jezik predstavlja ”mapu” unutrašnjih organa, a kao i lice, “izdeljen” je u zone koje odgovaraju pet elemenata, koji, pak, odgovaraju vezama među unutrašnjim organima.

Opširnije: Jezik otkriva kakvo nam je zdravlje