Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Bol u leđima: Kada se preporučuje javljanje lekaru?

 

Bol u leđima praćen poremećajem funkcije mokrenja, stolice i potencije kod muškaraca
Ovi simptomi ukazuju na tzv. sindrom kaudne ekvine, koji je posledica uklještenja snopa kičmenih nervnih korenova (velika diskus hernija, tumori) i zahteva hitno operativno lečenje.

Bol u leđima nakon padova, udaraca i drugih težih povreda leđa
Bol u leđima kao posledica težih povreda uvek zahteva dopunske preglede zbog mogućnosti preloma kičmenih pršljenova, sa mogućim posledicama.

Bol u leđima nakon umerenih trauma (povreda) leđa kod osoba starijih od 50 godina
Kod starijih osoba, umerene, pa čak i naizgled beznačajne povrede, mogu dovesti do preloma pršljenova i drugih oštećenja kičmenog stuba.

Bol u leđima kod osoba starijih od 70 godina
Duboka sarost podrazumeva povećanu verovatnoću za prisustvo različitih oboljenja kao mogućih uzroka bola u leđima.

Bol u leđima kod osoba koje upotrebljavaju kortikosteroide
Dugotrajna kortikosteroidna terapija dovodi do smanjenja koštane gustine, tako da kosti postaju sklonije prelomima, koji mogu nastati i usled relativno malih povreda.

Bol u leđima kod osoba obolelih od osteoporoze
Oboleli od osteoporoze (smanjena koštana gustina) značajno su skloniji prelomima.

Bol u leđima kod osoba koje boluju od malignih bolesti
Bol u leđima kod ovih pacijenata može biti uzrokovan metastaskim promenama na kičmenom stubu.

Bol u leđima kod osoba koje su skoro imale infektivnu bolesti
Bol  uleđima može biti uzrokovani infekcijama kičmenog stuba (spondilidiscitis)

Bol u leđima praćen povišenom temperaturom
Temperatura može biti indirektni znak infekcije ili nekog drugog patološkog procesa, kao mogućg uzroka bola.

Bol u leđima koji se pojačava tokom ležanja
Noćni bol ili bol koji se pojačava pri ležanju, može ukazivati na infekcije i tumore.

Bol u leđima praćen naglim gubitkom telesne težine
Može da ukazuje na prisiutvo malignog oboljenja kao uzroka bola u leđima

Bol.rs

Bookmark and Share