Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Po osnovnim principima drevne kineske medicine, za zdravo funkcionisanje ljudskog organizma neophodan je sklad izeđu tela, uma i duha, odnosno ravnoteža energije jina i janga. Bolest se javlja ukoliko dođe do narušavanja ove ravnoteže. Svako u telu poseduje samoisceliteljske moći, a uloga lekara jeste da otkrije šta je dovelo do pojave bolesti  i da uz pomoć terapije aktivira prirodne moći samoizlečenja.

Kineska medicina ne isključuje prednosti zapadne medicine - obema je cilj ozdravljenje pacijenta - samo ima drugačiji pristup bolesti. Za razliku od zapadne medicine koja leči simptome, tradicionalna kineska medicina traga za uzrokom bolesti i na njega usmerava terapiju. U lečenju se koriste akupunktura, ventuze, masaže i lampe sa laserskim svetlom. 

Bookmark and Share